Tillbaka till mätinstruktioner

5.05 KOMPLETTERING TILL VMF SYDS MÄTNINGSINSTRUKTIONER FÖR SÅGBARA LÖVSORTIMENT

 

Mätplats
Samtliga mätplatser med mätning av sågbara lövsortiment

 

Sortiment/ trädslag
Sågtimmer av löv (samtliga lövträdslag) och sågbar kubb av löv (samtliga lövträdslag)

 

Mätmetod
Stockmätning/travmätning

 

Kvalitet
Med kvists diameter avses vid bedömning av virkets kvistkvalitet kvistens medeldiameter (korsklavad diameter).